הריני לאשר כי בשנת 2014 חברת אלום גג, ביצעה לשביעות רצון החברה עבודות חיפוי באלומיניום במוסך רכבת ישראל "מבנה 100" בבאר שבע.חברת "אלום גג" פעלה בלוח הזמנים שנקבע לה.העבודה נמסרה לרכבת ללא בעיות מיוחדות.הקבלן התנהל על פי הנהלים ועל כך המלצתי.

דילוג לתוכן