כמפקח ומנהל הפרויקט של חברת דלק לשיקום ושיפוץ תחנות דלק הריני לאשר כי במהלך השנים 2009-2013 אלום גג ביצעה בכמה עשרות אתרים ברחבי הארץ עבודות שיקום, החלפה וטיפול בגגות ובתקרות תחנות דלק.אלום גג מתכננת, נערכת ומבצעת את העבודות לפי הסיכומים.אלום גג משתמשת בצוותי עבודה מקצועיים עם חומרים ונהלי עבודה מסודרים.הביצוע נעשה לשביעות רצון המזמין ומשרד הפיקוח.

דילוג לתוכן