אדריכל הפרויקט הריני לאשר כי בשנת 2015 חברת אלום גג ביצעה עבודות קונסטרוקציה וחיפוי במערכת תרמו אקוסטית לגגות בשלב ב' של ביה"ס צין במדרשת בן גוריון.בשלב א', העבודה בוצעה ע"י קבלן גגות אחר ולא היתה לשביעות רצוני.לעומת זאת, בשלב ב' התכנון המפורט SD  ההכנות והביצוע נעשו במקצועיות ובטווח הזמנים שנדרש.הנראות והגמר נעשו לשביעות רצוני, אני בהחלט ממליץ על אלום גג לעבודות חיפוי קירוי וקונסטרוקציה.

דילוג לתוכן